Telefon☎0 (412) 228 64 65

 •  
  Nova Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Hizmetleri kurulduğu 2011 Haziran ayından bu yana;
  •     Avrupa Birliği,
  •     Kalkınma Ajansları,
  •     Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),
  •     Gençlik ve Spor Bakanlığı,
  •     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
  •     KOSGEB Destekleri,
  •     Büyükelçilikler,
  •     Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  gibi birçok hibe fon için projeler hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
   
   
   
 •  Danışmanlık Hizmeti

  •     Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere iş kurma ve geliştirme
  •     Tarımsal işletmelerin kurulması ve geliştirilmesi
  •     İşletmeler için yeni girişimci desteği veya kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında KOBİ danışmanlığı
  •     İşletmelerin kurumsallaşması ve yönetimi
  •     Kişi ve kurumlara proje etüt çalışmaları, proje tasarımı ve uygulama süreçleri
  •     Ulusal ve uluslararası hibe fonları hakkında danışmanlık hizmeti
  •     Sosyal programların planlanması ve hazırlanması (Yerel yönetimler, STK’lar, diğer)
 •  Eğitim Hizmeti
  •     Proje döngüsü yönetimi (PCM)
  •     Kişisel gelişim veya kurumsal kapasite arttırma eğitimleri
  •     Girişimcilik eğitimleri
  •     Tarımsal eğitimler
  •     Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları diğer eğitim hizmetleri
   
  Nova Danışmanlık kurulduğundan bu yana;
  Karacadağ Kalkınma Ajansı,  Dicle Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,  Kınalı Eller Kadın Derneği, Şanlıurfa Anadolu Girişimcileri İş Birliği ve Eğitim Derneği (AGİED) Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi kurumlara Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Toplam Kalite yönetimi Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları, Bilgi Edineme Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Tarımsal Üretim Eğitimleri, İletişim Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi gibi toplam 35 eğitim başlığında 1000 saatin üzerinde eğitim hizmeti sunmuştur.
 • Araştırma Hizmeti
  •     Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı
  •     Sektör araştırmaları
  •     Stratejik Plan
  •     Fizibilite raporları
  •     Mevcut durum analizleri
  •     Konu bazlı araştırma raporları
  •     Diğer
 • Çözüm Ortakları
  •     Belgelendirme faaliyetleri (ISO 22000, TSE, HACCP,ISO vs.) 
  •     Teşvik belgesi

   

 • TKDK        

 • TKDK        

 • TKDK