Hibe ve Destekler

AB Projeleri
GAP Projeleri
KOBİ Destekleri
Tarım Projeleri
Hayvancılık Projeleri
Başta Diyarbakır olmak üzere, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte proje planlama, hazırlama ve uygulama, danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri sunuyoruz.